Supporters

Netwerk

Cure Care Network wordt beschreven als een niet-hiërarchische organisatie waarin experts in wisselende samenstellingen denken en werken rond specifieke thema’s.

Supporters

De commerciële partners van Cure Care Network stellen ons in staat op het kwaliteitsniveau van het samengestelde programma te garanderen. Wij willen samen met hen groeien tot hét netwerkplatform binnen de Cure & Care sector.
We zijn dan ook fier hen hier te mogen voorstellen:

Supporting friends

Samenwerken & Partnerships

Cure Care Network wil gekend staan om een hoog niveau, zowel qua samenstelling van de deelnemers als qua programmering. Één van de succesfactoren van het netwerk is de verhouding tussen zorgleden en commerciële aanwezigheid. Om deze verhouding te beschermen wordt elke nieuwe aanvraag als partner voor deelname aan het Cure Care Network met grote zorgvuldigheid behandeld en wordt deze ter beoordeling voorgelegd aan de adviesraad.