Over Cure Care network

DNA

We zijn een platform voor gastvrijheidsverspreiders. We brengen mensen met een gezamenlijke passie voor gastvrijheid bij elkaar en delen kennis, expertise en ervaringen in een veilige omgeving. We faciliteren in de verbinding tussen gelijkgestemde professionals uit de zorg.

Wie zijn we?

Cure Care Network, gelanceerd op 7 oktober 2020, wil positieve verandering op gang brengen rond de patiënten- gastenervaring in de zorg.

We verenigen experts om samen na te denken en te werken rond specifieke thema’s in de zorgsector. Met de ambitie om uit te groeien tot een (inter)nationaal ontmoetingsplatform binnen de wereld van ziekenhuizen en zorg, inspireren we telkens opnieuw met boeiende sprekers op unieke locaties.


Professionals in de zorg weten als geen ander dat ieder succesverhaal begint met geven. Daarom zijn we bij Cure Care Network royaal met positieve energie en geven we onze kennis met plezier door. Vanuit een oprechte passie voor onze sector en voor alle mensen die hem elke dag in beweging zetten. Omdat onze kracht zit in veerkracht, vertrouwen en verbinding.

Waar staan we voor?

Wij bieden plezier, kennis en herkenning met relevante bijeenkomsten en evenementen. Daarbij streven we niet alleen naar continue verrassing en innovatie, maar ook naar blijvende verbetering
van onszelf. Dat houdt het netwerk relevant, de geesten geslepen en de inspiratie prikkelend.

Gastvrijheid Cure Care NetworkGastvrijheid
Gastvrijheid zit diep in het DNA van onze sector verankerd. In de zorg draait het in de eerste plaats om mensen. Net daarom is Cure Care Network bovenal mensenwerk. Die menselijke toets moet ons netwerk ademen en dat moeten onze leden voelen. We willen iedereen even uit de dagelijkse realiteit halen en laten reflecteren over wat gastvrijheid nu precies betekent en op welke manier ze vandaag en in de toekomst wordt getoond.

 

InspiratieInspiratie 
We willen je op ideeën brengen en nieuwe mogelijkheden doen zien. We zetten daarom in op positieve energie en creëren een veilige, inspirerende omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Zo kan je bij ons op hoog niveau sparren met gelijkwaardige professionals, om  samen kennis te delen en verbeteringen op gang te trekken. Ons netwerk is er voor en door onze leden.

 

Vertrouwen
Cure Care Network koppelt kracht op een unieke manier aan kwetsbaarheid. Bij ons kom je samen met vertrouwde mensen die je een spiegel voor kunnen houden. Zo bieden onze bijeenkomsten een prima platform om van gedachten te wisselen. Het zijn momenten om  advies in te winnen en dankzij een frisse blik nieuwe perspectieven te zien.

 

Zorgnetwerk Nederland

Cure Care Network geniet de steun van Zorgnetwerk Nederland, het netwerk voor koplopers, bestuurders, locatie – en facilitair directeuren uit de Nederlandse zorg- en ziekenhuissector.

De organisatoren, Susan Koenders en Rick Reefman, zijn nauw betrokken bij de activiteiten van Cure Care Network.

Om kennisuitwisseling te stimuleren, bestaat de mogelijkheid om elkaars bijeenkomsten bij te wonen met de bedoeling om kennis te delen.

 

 

Zorgnetwerk Nederland