Adviesraad

Netwerk

Cure Care Network wordt beschreven als een niet-hiërarchische organisatie waarin experts in wisselende samenstellingen denken en werken rond specifieke thema’s.

De adviesraad

Cure Care Network wordt actief ondersteund door een adviesraad, die bestaat uit verschillende relevante ervaringsdeskundigen. Zij bewaken de kwaliteit van de bijeenkomsten en vormen tegelijk een belangrijk klankbord voor de organisatie. Daarnaast ondersteunen zij ook de samenstelling en uitvoering van het jaarprogramma.

In lijn met het kleurrijke karakter en de diversiteit van Cure Care Network, onderscheiden we twee verschillende doe- en denktanks:

Adviesraad ziekenhuizen

Joost Baert
Klina Brasschaat
Kurt Hertogs
Focused Clinics AZ Monica
Wim Claes
Java
Ann Wynant
Agentschap Integratie en Inburgering
Ron Embrechts
UZ Brussel

Adviesraad zorg

Anneleen Desmyter
Yally
Filip De Cuyper
Accord Group
David De Mol
Senior Living Group
Bernard Bruggeman
GVO
Aline Leclef
Sodexo
Stefaan Noreilde
i-mens
Hilde Claes
MPI Oosterlo