Programma

Netwerk

Cure Care Network wordt beschreven als een niet-hiërarchische organisatie waarin experts in wisselende samenstellingen denken en werken rond specifieke thema’s.

Netwerk-
bijeenkomsten

We streven ernaar om rondom de thematiek van een bijeenkomst, inspirerende sprekers te voorzien, die als expert gelden in hun vakgebied en van toegevoegde waarde zijn voor een levendige discussie. Door sprekers van binnen én buiten de sector te programmeren, maar ook best practices van sectorprofessionals het podium te gunnen, ontstaat een bijzondere kruisbestuiving. 

Wij bepalen met de adviesraad de data en de thema’s voor de bijeenkomsten van het nieuwe werkjaar 2020 – 2021.

Om de kwaliteit en consistentie van het netwerk te waarborgen, is het lidmaatschap bij Cure Care Network persoonsgebonden. 

25 juni 2021

Veerkracht – vertrouwen & verbinding

 

Op 25 juni vindt de officiële, feestelijke kick-off van het Cure Care Network plaats. Tijdens dit voorjaarssymposium staat het thema “Samen voor de zorg van de toekomst” centraal.

Ook 2021 zal grotendeels worden gedomineerd door de actualiteit. Op 25 juni staan we stil bij wat er de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd. Wat zijn de lessons learned en vooral: hoe kunnen we deze lessen gebruiken om dingen écht anders te gaan doen dan dat we gewend zijn? Is deze crisis een kans om te vernieuwen, om idealen te verwezenlijken? Gaan we deze crisis gebruiken om problemen op te lossen die we al lang geleden hadden moeten oplossen? Of is dat naïef en zal het nieuwe normaal uiteindelijk toch gewoon het oude normaal blijken te zijn?

We belichten dit onderwerp vanuit een maatschappelijk perspectief; wat heeft de coronacrisis met onszelf en met ons als samenleving gedaan? Daarnaast bespreken we de learnings én de visie op de (gewenste) toekomst met beslissers uit de cure & care sector. 

24 september 2021

De medewerker centraal: "Zorg voor zorg"

 

Onze samenleving kampt met een tekort aan zorgverleners. Dit tekort zal in de toekomst verder toenemen. Hoe maken we het werk in de zorg (weer) aantrekkelijk? 

De grote uitdaging wordt om de instroom van talent te vergroten, maar ook om de uitstroom van getalenteerde medewerkers te voorkomen. Deze uitdaging vraagt bij uitstek om samenwerking tussen werkgevers- en werkgeversorganisaties, de overheid, zorgverzekeraars en brancheverenigingen. 

Tegelijkertijd ligt er ook een hele belangrijke rol voor leiders. Alleen échte leiders kunnen het juiste kader scheppen, zodat mensen zelf de regie (durven te) pakken en keuzes maken waardoor zij hun eigen kracht vinden en (leren) aanwenden. Een open en veilige organisatiecultuur, samenwerking en co-creatie zijn daarbij essentieel. Voor zorgbestuurders betekent dit loslaten, vertrouwen geven maar ook krijgen, jezelf écht laten zien, meedoen en er niet boven staan. Medewerkers moeten zich verbonden, gehoord en gewaardeerd voelen. 

Organisatiedoelstellingen zouden samen moeten kunnen gaan met persoonlijk geluk. Van procedures en protocollen naar talentgedreven aansturing en cliëntgerichte dienstverlening. Samen zorgen voor zorg.

28 oktober 2021 

National Cure & Care Symposium: "Gastvrijheid & Beleving"

 

We leven in een bijzondere tijd. Om kansen optimaal te kunnen benutten moeten we anders denken. Durven volgen en bereid zijn om te luisteren. Een open vizier om de oplossingen van morgen te herkennen. Alleen dan kan de status quo doorbroken worden en kunnen we het verschil maken voor de zorg van morgen.

Dat open vizier bieden we tijdens het Cure Care Symposium. We kijken samen vooruit naar de mogelijkheden en de toepassing in gastvrijheid & beleving. Onze sprekers presenteren daarom nieuwe inzichten, ook van buiten de sector.

Gastvrijheid is een gecompliceerd begrip: het is het totaalplaatje. Bij elk bezoek ervaart de gast vanaf binnenkomst meteen tal van momenten van gastvrijheid. Het is belangrijk van al die punten (touchpoints) duidelijk te bepalen welk niveau je nastreeft. Vervolgens moet je dat vastleggen, uitleggen, toetsen en continu verbeteren.

Bij belevingseconomie staat niet het product of een dienst centraal, maar een met een product of dienst geassocieerde beleving. Op welke manier kan extra belevenis meerwaarde betekenen voor jouw gasten?

3 december 2021

Innovatie & leiderschap: "Dagelijks innoveren"

 

Ook, of juist, in tijden van veranderingen, bezuinigingen en nieuwe uitdagingen, is innovatiekracht belangrijker dan ooit. Alleen door permanente innovatie en creativiteit kunnen we als sector succesvol blijven. Innovatie wordt gezien als een van de belangrijkste uitdagingen voor de zorg. Het tegelijkertijd oog hebben voor innovatie en het soepel laten verlopen van de dagelijkse operatie, is een belangrijk obstakel voor leiders. 

Tijdens deze Masterclass gaan we aan de slag met het versterken van innovatiekracht. We krijgen direct toepasbare inzichten om de kansgerichte mindset van onszelf, ons team en onze organisatie te versterken. 

"Het verschil tussen een leider en een volger is innovatie" - Steve Jobs

Bijeenkomst gemist?

Bekijk de videofragmenten en presentaties terug via het kennisplatform!

Het kennisplatform is enkel toeganklijk voor onze leden. Je kan hier alle (online) inspiratie, opnames, fragmenten en beelden herbekijken. Daarnaast delen we eveneens de ter beschikking gestelde presentties van onze (tafel)gasten en sprekers. Ten slotte vind je er ook alle foto's van de verschillende netwerkbijeenkomsten.