Algemene voorwaarden

Privacy & cookie-beleid

Laatste update: augustus 2021

 

U leest hier o.a. hoe Cure Care Network omgaat met uw informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden wij die (kunnen) gebruiken.

Daarnaast leest u in dit document informatie over de manier waarop u inzage in uw gegevens kan krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door Cure Care Network, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn terug te vinden onderaan dit privacy- en cookiebeleid.
 

Het privacy- en cookiebeleid in het kort

Cure Care Network neemt privacy serieus. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy. Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via dit privacy- en cookiebeleid;

Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Cure Care Network.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Doeleinden voor verwerking

Bij gebruik van onze producten en diensten kunnen wij informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Hieronder vallen zowel gegevens die offline als online worden verzameld, door marketingcampagnes, advertentiecookies op onze websites en onze 'branded' pagina's. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • afname/levering van producten en diensten;
 • gebruik van onze (mobiele) website
 • het aanschaffen/verstrekken van tickets voor onze verschillende evenementen;
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites;
 • het verlenen van toegang tot onze websites;
 • het registreren van vrijwilligers, sollicitanten en medewerkers;
 • het uitvoeren van promotie en marketing;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;

 

 

 • het versturen van (digitale) nieuwsbrieven;
 • informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen;
 • klantonderzoeken, enquêtes, competities, promotionele activiteiten;
 • op de hoogte te stellen van updates;
 • het uitvoeren van statistische analyses;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • beeldmateriaal;
 • betaalgegevens;
 • bedrijfsnaam;
 • contactgegevens: adres, woonplaats, e-mailadres; (mobiel) telefoonnummer.
 • gegevens ingevuld als inhoud van een bericht;
 • gegevens die u actief verstrekt via social media kanalen;
 • gegevens die u aan ons verstrekt bij deelname aan klantonderzoeken, competities, promotionele activiteiten;
 • IP-adressen;
 • Locatiegegevens.
   

Grondslag voor de gegevensverwerking:

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag.


Wettelijke grondslag:

Bijvoorbeeld factuurgegevens van klanten. Dit is verplicht op grond van de belastingwetgeving. 

 

Uitvoering van een overeenkomst:
Bijvoorbeeld contactgegevens en bedrijfsgegevens zoals het BTW nummer.

Gerechtvaardig belang:
Bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief aan klanten.

 

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Gegevens die wij hebben verzameld om onze producten en/of diensten te kunnen aanbieden bewaren wij totdat het product en/of de dienst is geleverd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren.

De gegevens die wij hebben verzameld voor het versturen van een (digitale) nieuwsbrief verwerken wij totdat u zich hiervoor afmeldt. 

Wij vernietigen uw persoonsgegevens op een veilige manier zodra zij niet langer voor de hierboven vermelde doeleinden bewaard hoeven te blijven. 

 

 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 

Verstrekking aan derden

Cure Care Network deelt uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft; 
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Er zullen echter gevallen zijn waarin we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') moeten overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar u normaal uw producten en/of diensten gebruikt. We zullen dan de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten meestal het uitvoeren van beoordelingen van gegevensbeveiliging bij eventuele ontvangers en het opstellen van contracten met dergelijke ontvangers om te zorgen dat ze dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Cure Care Network, zodat uw gegevens voldoende worden beschermd. Voor meer informatie over de passende, geldende beveiligingsmaatregelen kan u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Categorieën van ontvangers (derden)

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-dienstverleners;
 • betalingsdienstverleners;
 • cookieleveranciers;
 • marketingbedrijven;
 • Aan Cure Care Network gelieerde ondernemingen.

 

YouTube en Vimeo
Wij tonen incidenteel YouTube en Vimeo video’s op onze websites. Wanneer u deze video’s afspeelt, komt u op de websites van YouTube en Vimeo. Klik hier voor het privacybeleid van Google en hier voor het privacybeleid van Vimeo.

 

MailChimp

Wij maken gebruik van Mailchimp voor het verzenden van onze mailings en digitale nieuwsbrieven. Wij nemen uw e-mailadres en aanvullende gegevens alleen op met uw toestemming. Mailchimp maakt gebruikersstatistieken ook inzichtelijk voor ons. Klik hier voor het privacybeleid van MailChimp.

 

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cure Care Network gebruikt functionele, analytische en tracking/marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken. 

 

Cookie; Entiteit; waarborgen

Soort

Doel

Bewaartermijn

Google Tag Manager 

 

Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring 

Functioneel  

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Sessie

Google Analytics 
 

Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies meten statistieken die ons inzicht geven in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken

Maximaal 2 jaar

LinkedIn Analytics

 

LinkedIn Corporation, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

Maximaal 2 jaar

Hotjar

 

Hotjar Ltd., Malta

 

Privacyverklaring

Analytisch

Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website).

1 jaar

Facebook Connect

 

Facebook, Inc., Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Marketing

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd te adverteren.

Maximaal 3 maanden

BlueConic Plugin 

 

BlueConic, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Marketing

Deze cookies maken het mogelijk om informatie over de websitebezoeker en het daadwerkelijke bezoek te verzamelen.

 

Google DoubleClick 

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Marketing

Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Maximaal 6 maanden

 

 

Profileren en adverteren

Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om op deze manier een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Daarnaast kunnen wij ook persoonsgegevens gebruiken die anderszins worden verzameld voor het maken van profielen.

Dit profiel wordt gebruikt voor marketing en social media doeleinden (laten zien van gepersonaliseerde advertenties via onze partners).
 

Cookies blokkeren of verwijderen

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies. Het is ons advies om alleen de ongewenste cookies uit te schakelen via de instellingen van uw browser.

 

 

 

 

 

 

 

Als u cookies wilt verwijderen van uw computer dan verschillen de stappen die u moet nemen, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kan blokkeren of verwijderen.
• Internet Explorer
• Google Chrome
 Firefox
• Edge
• Safari

 

Ook is het mogelijk om de cookies die zijn opgeslagen op uw smartphone of tablet te blokkeren of te verwijderen. Hieronder kunt u voor zowel voor een iOS als een Android besturingssysteem een stappenplan volgen om uw cookies te verwijderen.
 iOS
 Android

 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social media netwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de betreffende privacyverklaring: 

Facebook (privacyverklaring)

Instagram (privacyverklaring)

YouTube (privacyverklaring)

LinkedIn (privacyverklaring)

Twitter (privacyverklaring)

Flickr (privacyverklaring)

 

Uw rechten

indien u persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. U heeft de volgende rechten:

 

 • recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien;
 • recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken;
 • recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

 

U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar christophe@cure-carenetwork.be. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren.

 

 

 

 

Wijzigingen in ons privacy- en cookiebeleid

Wij kunnen dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van het privacy- en cookiebeleid op de website van Cure Care Network te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in dit beleid publiceren, zullen we de datum van de 'laatste update' boven aan dit beleid aanpassen. Als het om uitgebreide wijzigingen gaat, zullen we een meer opvallende kennisgeving doen (inclusief, voor bepaalde diensten, door het versturen van een e-mailkennisgeving van de wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid). We zullen daarnaast ook eerdere versies van dit beleid in een archief bewaren. We zullen uw rechten onder dit privacy- en cookiebeleid niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.

 

Klachten
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Cure Care Network. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

 

Bedrijfsgegevens:
Cure Care Network BV

Felix Wyterslaan 7
B- 2980 Zoersel


Cure Care Networkchristophe@cure-carenetwork.be
+32 477 36 60 28
https://cure-carenetwork.be
Social Media:


Meer weten? schrijf je in voor de nieuwsbrief!